juni 16, 2024

Succesvol ondernemen

Alles over succesvol ondernemen!

Risico’s van te laat betalen 

Het liefst heb je natuurlijk dat iemand waarvan je nog geld krijgt dit voor het einde van de afgesproken termijn aan je terugbetaalt. Incassokosten berekenen is iets dat je alleen doet wanneer het noodzakelijk is. Eigenaren van kleine bedrijven weten dat facturen die niet betaald worden een onderneming de das om kunnen doen, daarom is het handig om te weten welke stappen je wanneer mag nemen tegen een bepaalde persoon om deze te forceren het beloofde bedrag over te laten maken. Daarnaast is het goed om te beseffen welke extra kosten een incassobureau met zich meebrengt wanneer jij geld krijgt of nog moet betalen. 

Wie betaalt de incassokosten? 

In principe komen de incassokosten altijd voor rekening van de debiteur, oftewel degene die het bedrag verschuldigd is. Het is belangrijk om na te gaan of je te maken hebt met een particuliere of een zakelijke klant. Mocht het gaan om een zakelijke debiteur, dan mogen er meteen na het aflopen van de betalingstermijn incassokosten in rekening worden gebracht. Gaat het echter om een particulier, dan mag dit pas na het versturen van een laatste aanmaning tot betalen, na het aflopen van de termijn. Het is dus niet toegestaan het gerechtelijk incasso in te schakelen bij deze gevallen voordat er tien dagen verstreken zijn na het versturen van de brief. 

Een WIK-brief opstellen 

De wet incassokosten (WIK) geeft richtlijnen over de hoogte van de incassokosten en verplicht een bedrijf om een laatste aanmaning te sturen naar particulieren wanneer er niet betaald wordt. Het is mogelijk om de brief die je moet sturen voordat je het gerechtelijk incasso mag inschakelen, te laten schrijven door een instelling waar juristen werkzaam zijn. In het meest gunstige geval zal je deze partij alleen moeten betalen wanneer er iets geïnd kan worden bij de debiteur. Dit is een aantrekkelijke optie omdat het nog wel eens voorkomt dat er bij een wanbetaler niks te halen valt, dan blijf je niet alleen zitten met een factuur die niet voldaan is, maar ook met incassokosten voor je eigen rekening.