juni 20, 2024

Succesvol ondernemen

Alles over succesvol ondernemen!

Slachtofferhulp

hijink-advocaten-logo

Onder slachtofferhulp wordt de hulp die wordt gegeven aan mensen die de gevolgen ondervinden van een misdrijf ongeval of ramp verstaan.  Deze hulp komt direct op gang na de eerste hulp door de hulpdiensten als politie, medische zorg of brandweer.

Slachtofferhulp voor de gedupeerde 

Bij slachtofferhulp kan je de ondersteuning van gedupeerde bij het geestelijk verwerken van een belastende ervaring verstaan. Het oppakken van het levens evenals het juridisch ondersteunen bij het verhalen van de geleden materiële en immateriële schade bij de aansprakelijke persoon, onderneming of instelling. In de meeste gevallen is de schade goed te overzien en is er maar weinig hulp nodig. De hulpverlening wordt verdeeld onder:

  1. hulp van brandweer bij het redden van mensen en bezittingen
  2. artsen en verplegers voor medische hulp
  3. politie
  4. juristen en advocaten voor juridische hulp en het claimen van een schadevergoeding
  5. psychosociale bijstand en hulpverlening.
  6. hulp van brandweer bij het redden van mensen en bezittingen
  7. artsen en verplegers voor medische hulp
  8. politie
  9. juristen en advocaten voor juridische hulp en het claimen van een schadevergoeding
  10. psychosociale bijstand en hulpverlening.

Hoe is slachtofferhulp ontstaan?

In het midden van de vorige eeuw werd er met name in de USA geconstateerd dat er meer aandacht nodig was voor de rechten en de belangen van de verdachte dan voor die van het slachtoffer. In Nederland tot het vastleggen van rechten van slachtoffers in de landelijke regelgeving. Zo heeft Nederland ook in 2011 een betere en wettelijke positie weten te krijgen. De Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het stageproces is er op deze datum in werking getreden.