juni 12, 2024

Succesvol ondernemen

Alles over succesvol ondernemen!

G4S Veiligheids Trainingen voor veilige arbeidsomstandigheden

G4S Veiligheids Trainingen helpen jou als werkgever om aan de Arbowet te voldoen. Volgens die wet ben je verplicht om te zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden. Dat betekent dat de situatie in je bedrijf zo is dat het risico op een bedrijfsongelukken zo klein mogelijk is. Dat geldt niet alleen voor de kantoorruimtes en de productieafdelingen, maar voor het hele bedrijfsterrein, inclusief de parkeerplaats. Met G4S Veiligheids Trainingen wordt je personeel opgeleid om bij calamiteiten op een goede manier te handelen. De trainingen zorgen ook voor meer bewustzijn, zodat je werknemers tijdens het werk meer alert zijn op onveilige situaties.

Allerlei soorten G4S Veiligheids Trainingen

Bij bedrijfsongevallen wordt vaak gedacht aan persoonlijke ongelukken of brand. Maar er zijn veel meer oorzaken van onveilige situaties. G4S Veiligheids Trainingen gaan op al dit soort risico’s in. Als marktleider in beveiligingsopleidingen heeft G4S Veiligheids Trainingen een breed aanbod van opleidingen. Er zijn trainingen om te kunnen helpen bij ongelukken, brand, agressie en bij het omgaan bij een crisis. De trainingen worden aangeboden op elk niveau, van werkvloer tot management. Bij G4S werken 150 gekwalificeerde trainers. De trainingen worden al naar gelang de behoefte gegeven bij jou op locatie of vanuit één van de vele trainingsfaciliteiten in het land.

G4S Veiligheids trainingen moeten regelmatig worden herhaald

Na het volgen van één of meer van de G4S Veiligheids Trainingen weet jouw personeel hoe het moet handelen bij een brand, bij een bedrijfsongeval en als je te maken krijgt met agressieve klanten. Dat betekent niet dat je bedrijf tot in lengte van dagen een veilige omgeving is. Calamiteiten komen gelukkig maar heel zelden voor, waardoor de kennis die je personeel opdoet tijdens de trainingen na verloop van tijd vervaagt. Daarom is het goed om hen regelmatig een opfristraining aan te bieden.